Uniwersytet Wrocławski

Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza

Nie odnaleziono treści o podanym adresie

Czy interesuje Cię:

Publikacje

Monografie: J. Makaro, Gubin – miasto graniczne. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007 K. Dolińska, J. Makaro, O wielokulturowości monokulturowego Wrocławia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskie...

data utworzenia/modyfikacji: 11 październik 2016 o 14:35:52

słowa kluczowe:

Publikacje

Wybrane publikacjePotoczny i ideologiczny poziom doświadczania śląskości. Ślązacy w poszukiwaniu odrębności?, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, ss. 172;[współautor] O wielokulturowości monokulturowego Wrocławia, Wyd. Uniwer...

data utworzenia/modyfikacji: 05 październik 2015 o 18:02:19

słowa kluczowe:

Publikacje

Wybrane publikacje:Emigracja z Polski po 1980 roku, (w): Nowa emigracja i wyjazdy za granicę, red. W. Misiak, Wrocław nr 1991, s. 31-93 (współautor).Problemy społeczno-gospodarcze miast pogranicza polsko-niemieckiego, Wrocław 1992, 95 s.  ...

data utworzenia/modyfikacji: 17 październik 2016 o 22:23:33

słowa kluczowe:

Warsztaty: European borderlands as hot spots of crises in the 21st century

Wraz z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutem Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego serdecznie zapraszamy na międzynarodowe warsztaty: European borderlands as ho...

data utworzenia/modyfikacji: 02 czerwiec 2022 o 08:23:44

słowa kluczowe:

Nowa książka: Poland and Germany in the European Union. The Multi-dimensional Dynamics of Bilateral Relations

Miło nam ogłosić, że pod redakcją dr hab. prof. UWr Elżbiety Opiłowskiej oraz dr Moniki Sus w wydawnictwie Routledge opublikowana została książka: "Poland and Germany in the European Union. The Multi-dimensional Dynamics of Bilateral Relati...

data utworzenia/modyfikacji: 06 grudzień 2020 o 19:24:12

słowa kluczowe:

zobacz więcej podpowiedzi