Uniwersytet Wrocławski

Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > Książka "Narracje o miastach podzielonych w Europie Środkowej: Słubice i Frankfurt nad Odrą oraz Cieszyn i Czeski Cieszyn"

Książka "Narracje o miastach podzielonych w Europie Środkowej: Słubice i Frankfurt nad Odrą oraz Cieszyn i Czeski Cieszyn"

W ramach projektu "(De/Re)Konstruowanie granic — narracje i imaginacje o miastach podzielonych w Europie Środkowej w perspektywie porównawczej", realizowanego w Ośrodku Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza ukazała się właśnie książka prezentująca najważniejsze wnioski z prowadzonych badań: "Narracje o miastach podzielonych w Europie Środkowej: Słubice i Frankfurt nad Odrą oraz Cieszyn i Czeski Cieszyn" (Warszawa 2022).

Publikacja stanowi podsumowanie badań prowadzonych w latach 2019-2022 w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Analizując dokumenty miejskie, zdjęcia oraz wywiady fokusowe z mieszkańcami i mieszkankami oraz elitami miejskimi, autorki (Elżbieta Opiłowska, Kamilla Dolińska, Justyna Kajta, Julita Makaro i Natalia Niedźwiecka-Iwańczak) rekonstruują narracje i imaginacje o dwóch miastach podzielonych granicą państwową.


narracjeomiastachpodzielonychweuropiesrodkowejslubiceifrankfurtnadodraorazcieszyniczeskicieszyn_vckc95.jpg

Fragment wprowadzenia:


"Wybierając na przedmiot naszych badań narracje i imaginacje, założyłyśmy, że odgrywają one ważną rolę w procesie konstruowania tożsamości miasta i obywateli oraz praktyk (trans)granicznych. W 2016 roku miasta podzielone na granicy polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej obchodziły 25-lecie współpracy transgra-nicznej. Ponad ćwierć wieku wydaje się wystarczającym okresem, aby zweryfiko-wać wpływ otwartych granic na lokalne społeczności. Konceptualizując badania, zakładałyśmy, że przebiegająca przez środek miasta granica uległa w świadomości mieszkanek i mieszkańców już pewnemu zatarciu. Jednak pandemia, która rozpo-częła się w trakcie trwania projektu, uświadomiła (nie tylko) nam, że powrót kon-troli granicznych i fizycznych barier zmieni lokalne opowieści, a wprowadzone restrykcje przypomną o granicy w jej najtwardszej postaci (por. Dolińska, Makaro 2020; Opiłowska 2021; Kajta, Opiłowska 2021, 2022). Równocześnie, ta nieko-rzystna z wielu względów sytuacja pozwoliła nam badać „pogranicze migotliwe” – procesy dziejące się „tu i teraz” (Dolińska, Kajta i in. 2021), a przynajmniej to, jak są one relacjonowane przez mieszkanki i mieszkańców miast podzielonych."Książka została opublikowana przez Wydawnictwo Naukowe Scholar: https://scholar.com.pl/pl/zapowiedzi/8762-narracje-o-miastach-podzielonych-w-europie-srodkowej-slubice-i-frankfurt-nad-odra-oraz-cieszyn-i-czeski-cieszyn.html