Uniwersytet Wrocławski

Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza

Znajdujesz się w: Strona główna > Projekt PNFN

Projekt PNFN

Polska i Niemcy w Unii Europejskiej – nowe formy i modele stosunków bilateralnych w polityce zagranicznej i współpracy transgranicznej


Projekt ma na celu zbadanie dynamiki relacji bilateralnych między Polską a Niemcami w kontekście członkostwa obu krajów w Unii Europejskiej (UE) na podstawie dwóch studiów przypadku – polityki zagranicznej i współpracy transgranicznej oraz analizę wzajemnych zależności między tymi trzema aktorami. Prace badawcze dążą do stworzenia modelu analizy, który umożliwiłby kompleksową eksplorację relacji dwustronnych dwóch państw członkowskich z uwzględnieniem wpływu Unii Europejskiej. Z tego względu, projekt bada zarówno wzajemne oddziaływanie między dwoma państwami i regionami, jak i ich wspólne działanie na arenie europejskiej i przyczynia się tym samym do lepszego zrozumienia współczesnego stanu integracji europejskiej. Biorąc pod uwagę, iż UE znajduje się od 2007 r. w permanentnym kryzysie, a rola państw narodowych jest szeroko dyskutowana, rzetelna analiza sposobów współpracy i ich oddziaływania na poziom ponadnarodowy wydaje się być bardzo pożądana. 

 

Projekt jest realizowany przez dr hab. Elżbietę Opiłowską (Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza) i dr Monikę Sus (Hertie School of Governance w Berlinie) we współpracy z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie n. Odrą. Otrzymał dofinansowanie od Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki w wysokości 90.000 euro.

Logo_DPWS_CMYK_300dpi_r72p82.jpg